Κοινοβούλιο

Ανικανότητα της Κυβέρνησης να απορροφήσει τα κονδύλια ΕΣΠΑ

Πέμπτη, 8 Δεκ 2016

Ερώτηση στον Αν. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ανικανότητα της Κυβέρνησης να απορροφήσει τα κονδύλια ΕΣΠΑ

Καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους 2016, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά δεσμεύσεων σχετικά με τη διαχείριση και την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως την πλήρη απορρόφηση της αρχικής προχρηματοδότησης για τα έτη 2015-2016, καθώς και την επίτευξη των στόχων δαπανών για το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2016. Όπως παρουσιάστηκε και στις πρόσφατες Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τον Οκτώβριο του 2016, ο ετήσιος δημοσιονομικός στόχος ανέρχεται σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.

Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2015-2018 (Ν. 4263/2014, Α’ 117, σελίδα 3884), όπου γίνεται αναφορά στην περίπτωση των Εσόδων ΠΔΕ, αναφέρεται ότι οι εισροές ΕΣΠΑ για το έτος 2016 θα είναι ύψους 2,65 δισ. ευρώ. Ο στόχος αυτός αποτυπώνεται και στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017.

Σύμφωνα με τον Κανονισμού 2015/1839 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Οκτωβρίου 2015 για την «τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα», η χώρα μας έλαβε πρόσθετη αρχική προχρηματοδότηση για τα έτη 2015-2016 7% (3,5% το 2015 και 3,5% το 2016), δηλαδή πρόσθετο ποσό 995 εκατ. ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής. Ο Κανονισμός 2015/1839 αναφέρει ρητά (άρθρο 1 παρ. 1), ότι «αν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 το συνολικό ποσό της πρόσθετης αρχικής προχρηματοδότησης που καταβάλλεται βάσει της παρούσας παραγράφου το 2015 και το 2016 σε επιχειρησιακό πρόγραμμα ανά Ταμείο, κατά περίπτωση, δεν καλύπτεται από αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται από την αρχή πιστοποίησης για το πρόγραμμα αυτό, η Ελλάδα υποχρεούται να επιστρέψει στην Επιτροπή το σύνολο του ποσού της πρόσθετης αρχικής προχρηματοδότησης που καταβλήθηκε από το εν λόγω Ταμείο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα».

Στις 10 Νοεμβρίου 2016, σε ομιλία του στα εγκαίνια της έκθεσης «Πελοπόννησος EXPO», ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτσης ισχυρίστηκε, ότι «η απορρόφηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ θα υπερβεί κατά πολύ το στόχο του 7% που είχε αρχικά τεθεί για το 2016, όπως συνέβη και το 2015 με την απορρόφηση των πόρων της προηγούμενης περιόδου».

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα τα ποσοστά απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι χαμηλά, ερωτάται ο κ. Αν. Υπουργός :

1. Ποιο είναι το επίπεδο ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 (αναλυτικά και ανά Τομεακό και Περιφερειακό Πρόγραμμα: Δαπάνες, Νομικές δεσμεύσεις, Ενεργοποίηση και Ενταγμένα έργα) και ποιο το ποσοστό επίτευξης του ετήσιου στόχου δαπανών; Ποιες οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη επίτευξης των ετήσιων στόχων στον κρατικό προϋπολογισμό;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται σήμερα, λίγες εβδομάδες πριν την καταληκτική ημερομηνία, οι υποβαλλόμενες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτήσεις πληρωμής; Υπάρχει κίνδυνος μη απορρόφησης της κατ’ εξαίρεσης προχρηματοδότησης και στην συνέχεια κίνδυνος επιστροφής της;

Η ερωτώσα βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο