Κοινοβούλιο

Θολό τοπίο στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τρίτη, 27 Μαρ 2018

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δραγασάκη

Θέμα: Θολό τοπίο στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – Η κυβέρνηση δεν επιβάλλει πρόστιμα στους παραβάτες

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασική παράμετρο της επιχειρηματικής στρατηγικής και ένα ξεχωριστό εργαλείο που βοηθά τις επιχειρήσεις να πετύχουν τους στόχους τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Έτσι, οι Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς αποτυπώνουν τις θέσεις των επιχειρήσεων στα πεδία της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο αυτών των Εκθέσεων αφορά τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες των επιχειρήσεων, καθώς και τις τοπικές κοινωνίες που επηρεάζονται. Σύμφωνα με τις πρόσφατες ευρωπαϊκές εξελίξεις και την Οδηγία 2014/208/EU, η δημοσιοποίηση των στοιχείων Εταιρικής Υπευθυνότητας καθίσταται πλέον υποχρεωτική για εταιρείες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων, για εισηγμένες ή και μεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία των σχετικών δράσεων.

Αν και ο νόμος 4403/2016 περιέχει σχετικές πρόνοιες, παρατηρείται σημαντική στρέβλωση στην ερμηνεία και την εφαρμογή του: πολλές εταιρείες που υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τις δράσεις τους στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δεν το πράττουν χωρίς να υφίστανται κυρώσεις, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη τέτοιες παραβάσεις επισύρουν ποινή φυλάκισης ή και πρόστιμο που διαμορφώνεται ανάλογα με τα έσοδα της εταιρείας. Στο μεταξύ, είναι ακόμα ασαφές ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδίδουν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και ποιες όχι.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σκοπεύει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου να εκδώσει ερμηνευτική εγκύκλιο που θα καθορίζει ξεκάθαρα ποιες επιχειρήσεις είναι υπόχρεες να δημοσιοποιούν τις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας;

2. Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα σχεδιαστεί διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων από το  ΓΕΜΗ;

3. Γιατί δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί τα πρόστιμα για τους παραβάτες των διατάξεων περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;

4. Σε πολλές χώρες της Ε.Ε. υποχρεούνται να δημοσιεύουν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας ακόμα και οι δημόσιες επιχειρήσεις. Τι σκοπεύει να πράξει σχετικώς η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις του ελληνικού Δημοσίου;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ντόρα Μπακογιάννη

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο