Κοινοβούλιο

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δευτέρα, 25 Ιούν 2018

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Γ. Δραγασάκη

ΘΕΜΑ: «Αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν».

Κύριε Υπουργέ,

Η επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού αντιμετωπίζει δύο σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο είναι η υπερφορολόγηση και το δεύτερο, η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για να υλοποιήσουν επενδυτικά και επιχειρηματικά σχέδια.

Είναι αυτονόητο ότι η αύξηση των εσόδων στον τουρισμό έχει ως προαπαιτούμενο την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, της οποίας η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ήταν η 15η Μαΐου 2018, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις που δόθηκαν.

Το ζήτημα είναι ότι οι διαθέσιμοι πόροι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι, μόλις, 120 εκ. ευρώ, ενώ οι προτάσεις που κατατέθηκαν ξεπερνούν τα 2,3 δις ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι από τα 7.300 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν, είναι ζήτημα αν εγκριθεί το ένα δέκατο από αυτά, ενώ η συντριπτική τους πλειοψηφία θα μείνει εκτός χρηματοδότησης ακόμα και αν πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο για αυτές τις επιχειρήσεις να αντλήσουν χρηματοδότηση από άλλες πηγές για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Είναι άγνωστο αν το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος Υπουργός προσανατολίζονται στην αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις προηγούμενες δράσεις που προκηρύχθηκαν στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ για ΜμE: α) «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Κύκλος», β) «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», γ) «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», δ) «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Aναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης χρειάστηκε έως και 2 χρόνια για να αποφασίσει την αύξηση της δημόσιας δαπάνης, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση ή ματαίωση επενδυτικών σχεδίων.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν θα προχωρήσει στην αύξηση του προϋπολογισμού για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

2. Ποιο είναι το ενδεχόμενο ποσό της αύξησης αλλά και πότε προβλέπεται να ανακοινωθεί με δεδομένη τη διετή καθυστέρηση που υπήρξε σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

1. Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα) Βουλευτής Α΄ Αθηνών

2. Γεωργιάδης Άδωνις Βουλευτής Β΄ Αθηνών

3. Κόνσολας Μάνος Βουλευτής Δωδεκανήσου

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο