Κοινοβούλιο

Εάν δίναμε μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα θα κλείναμε και μεις τη συμφωνία.

Παρασκευή, 25 Ιαν 2019