Νέα

Multimedia

Τετ, 13 Ιαν 2016
Συνέντευξη στην Κοινωνία Ωρα MEGA
Παρ, 23 Ιαν 2015
Μπακογιάννη Σκουρλέτης πριν τις εκλογές στο MEGA
 
 

Τετάρτη, 12 Ιουλ 2017

Στρεβλό αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας – Προβλήματα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας

  • Αποστολή σε φίλο
  • Εκτύπωση
  • Μεγέθυνση γραμματοσειράς
  • Σμίκρυνση γραμματοσειράς
 
 

Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου

ΘΕΜΑ: Στρεβλό αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας – Προβλήματα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας

Στο δελτίο ενημέρωσης του ΣΕΒ (6 Ιουλίου 2017), γίνεται λόγος για στρεβλό αναπτυξιακό μοντέλο, αφού το τελευταίο διάστημα δεν έχει γίνει καμία σοβαρή παραγωγική επένδυση. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του Συνδέσμου, αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια διεθνώς ανταγωνιστική βιομηχανία: «Η βιομηχανία, δυστυχώς, εξακολουθεί, παρά τη δυναμικότητά της, να είναι, ακόμη ένας σχετικά μικρός σε μέγεθος, κλάδος στην ελληνική οικονομία, που κυριαρχείται από τις υπηρεσίες. Η ασυμμετρία αυτή είναι και η κύρια αιτία που παρά την εφαρμογή πλειάδας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και εκτεταμένης μείωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών στα χρόνια των Μνημονίων, η χώρα μας είναι ακόμη υπό επιτροπεία και η οικονομία δεν έχει αναπτύξει δυναμική ταχείας ανάκαμψης και εξόδου από την κρίση και την ύφεση».

Προς το παρόν, όμως, οι μόνες υπηρεσίες που γνωρίζουν μεγάλη επενδυτική άνθηση είναι οι επισκευές συσκευών ατομικής ή οικιακής χρήσης, οι δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών και οι δραστηριότητες οργανώσεων (επιχειρηματικών, επαγγελματικών κλπ).

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, καθώς κατευθύνονται πόροι σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Μάλιστα, ο ΣΕΒ δίνει το εξής παράδειγμα: μόνο το 17% των επενδύσεων (χωρίς την αγορά ακινήτων) στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και για τη χρήση προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, όταν στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι  30%.

Στην ολοφάνερη έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, προστίθεται η αναποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πορεία υλοποίησης των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση της έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) με τίτλο «Ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας», το οποίο για την περίοδο 2014-2020 έχει εγκεκριμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κοινοτικής συνδρομής 823 εκατ. ευρώ, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί μηδενικές προκηρύξεις έργων, μηδενικές συμβάσεις και μηδενικές πληρωμές.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Υπάρχει σαφής αναπτυξιακός σχεδιασμός; Υφίσταται στοχευμένη βιομηχανική πολιτική (χρηματοδότηση, αδειοδοτήσεις, φορολογικό πλαίσιο, κλπ.) για την ανάπτυξη μιας  δυναμικής, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής οικονομίας; Πώς ιεραρχούνται και διασυνδέονται μεταξύ τους εκείνες οι αναπτυξιακές δράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά συμβάλλοντας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία;

2. Υπάρχει πλάνο για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα αυξήσουν το ΑΕΠ και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας;

  • Αποστολή σε φίλο
  • Εκτύπωση
  • Μεγέθυνση γραμματοσειράς
  • Σμίκρυνση γραμματοσειράς
 
 

Twitter