Πρόγραμμα

 • 15 Δεκ
  Ιωάννινα
  Επίσκεψη - Ομιλία για τα 40 χρόνια Νέα Δημοκρατία
 • 11 Δεκ
  Παρίσι
  Συμβούλιο της Ευρώπης - Επιτροπή Ελέγχου
 • 9 Δεκ
  Παρίσι
  Συμβούλιο της Ευρώπης - Bureau
 
 

Μαζί στο Facebook