Πρόγραμμα

 • 24 Μαϊ
  Παρίσι
  Συμβούλιο της Ευρώπης
 • 23 Μαϊ
  Παρίσι
  Συμβούλιο της Ευρώπης
 • 18 Μαϊ
  Κύπρος
  Επίσκεψη
 
 

Μαζί στο Facebook