Η Αμερική του Μπους και η Αμερική του Τραμπ δεν είναι ίδιες

Η Αμερική του Μπους και η Αμερική του Τραμπ δεν είναι ίδιες

Η πρώτη είχε πλήρη συναίσθηση του βάρους της ευθύνης της ως παγκόσμιας υπερδύναμης, ενώ η δεύτερη κλείνεται ολοένα και περισσότερο στον εαυτό της, ταλαντευόμενη καθημερινά ανάμεσα στο δίλημμα «αξίες ή συμφέροντα»

Σάββατο, 8 Δεκ 2018